Praises Midnight Praises Fr. David Bebawy, Coptic Midnight Praises Part 2

Coptic Midnight Praises - 2 - Fr. David Bebawy

Fourth HoosFourth Hoos4:09128 kbpsPlay + Read Lyrics3.8 MB - 128 kbps
Fourth Hoos - Part 2Fourth Hoos - Part 24:26128 kbpsPlay + Read Lyrics4.05 MB - 128 kbps
Ainahti, AikotiAinahti, Aikoti10:54128 kbpsPlay + Read Lyrics9.98 MB - 128 kbps
Lipon - (As We Meet For PrayerLipon - (As We Meet For Prayer4:16128 kbpsPlay + Read Lyrics3.91 MB - 128 kbps
CemotiCemoti16:36128 kbpsPlay + Read Lyrics15.19 MB - 128 kbps
Shere Ne MariaShere Ne Maria7:43128 kbpsPlay + Read Lyrics7.07 MB - 128 kbps
Cemoti (Long) -  You are CalleCemoti (Long) - You are Calle6:57128 kbpsPlay + Read Lyrics6.37 MB - 128 kbps
Shashf Ensop (Seven Times EverShashf Ensop (Seven Times Ever6:24128 kbpsPlay + Read Lyrics5.87 MB - 128 kbps
Shashf Ensop - Part 2Shashf Ensop - Part 213:00128 kbpsPlay + Read Lyrics11.9 MB - 128 kbpsMemorial for HH Pope Shenouda

Share |